Riktlinjer

Undvik att direktöversätta finskans linjaus. På svenska kan vi välja mellan flera olika alternativ i stället för finlandismen "linjedragning", bland annat riktlinjer, målsättning, vägval, linje, policy, politik, strategi, taktik, utstakning.

 

Exempel: ... säger SFP:s ordförande Stefan Wallin när han kommenterar Samlingspartiets linje i fråga om den obligatoriska skolsvenskan.

 

Linjedragning finns i svenskan men avser då rent konkret den sträckning som en buss- eller tåglinje har i ett visst område eller dragning av elektriska ledningar och så vidare.