Riktlinjer

Undvik att direktöversätta finskans linjaus. På svenska kan vi välja mellan flera olika alternativ i stället för finlandismen "linjedragning", bland annat riktlinjer, målsättning, vägval, linje, policy, politik, strategi, taktik, principbeslut.

Exempel: 

  • Svenska folkpartiets ordförande kommenterar Samlingspartiets linje i fråga om den obligatoriska skolsvenskan.

 

Linjedragning finns i svenskan men avser konkret den sträckning som en buss- eller tåglinje har i ett visst område eller dragning av elektriska ledningar och liknande.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.