Trängselavgift

Finskans ruuhkamaksu motsvaras inte av direktöversättningen "rusningsavgift".
Det korrekta uttrycket på svenska är trängselavgift.

Det finska ordet ruuhka-Suomi, som ibland används om tättbefolkade områden i Finland, kan vid behov någon gång översättas till svenska med Trängselfinland.
Eftersom efterledet är ett egennamn skrivs sammansättningen med stor begynnelsebokstav.

Ordet rusning (ruuhka) är det rätta ordet för det som händer några timmar varje morgon och eftermiddag, när folk beger sig till och från arbetsplatsen.
Under rusningstiden (ruuhka-aika) sätter man in rusningsbussar (ruuhkabussi) på vissa hårt trafikerade linjer.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.