Bort med bort

Uttryck med pois i finskan motsvaras inte alltid av bort i svenskan, så se upp med följande uttryck:

 

Maksaa pois heter betala eller betala av: Lisa har redan betalat hela sin skuld. Inte "betala bort".

 

Tule pois heter kom, kom hit eller kom ner: Kom genast hit! Kom ner från stegen! Inte "kom bort därifrån". (Komma bort betyder förkomma, försvinna eller förirra sig.)

 

Jättää pois heter utelämna, stryka, slopa: Erik förkortade nyhetsinslaget genom att utelämna all onödig information. Använd inte "lämna bort" i den här betydelsen (lämna bort har en mer konkret betydelse i svenskan och är snarast en synonym till ge bort eller föra bort).

 

Syödä pois heter äta eller äta upp: Ät upp det gamla brödet innan du öppnar en ny påse! Använd inte "äta bort".

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.