Återkalla, ta tillbaka eller återta

Partierna med livsmedel som innehåller glasbitar eller metall tas tillbaka, återkallas eller återtas.

 

Undvik de finskpåverkade uttrycken "dra bort" och "dra tillbaka". Dra bort används i svenskan främst i konkreta situationer, exempelvis när vi drar bort ett plåster från fingret.

Observera att finskans pakastevihannes eller pakastebroileri ska översättas med frysta eller djupfrysta grönsaker, fryst eller djupfryst kyckling (inte "frysgrönsaker").

Det korrekta ordet för de påsar som vi använder för förvaring av livsmedel i frys och kyl är däremot fryspåsar (på finska pakastepussi).

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.