Finlandismen "är bort från"

Undvik finlandismen "(inte) bort från". Skriv i stället till exempel (inte) gå ut över, (inte) skada eller skriv om på något annat sätt. Uttrycket är en direktöversättning från finskan (ei se ole sinulta pois).

 

Här är några exempel på vad man kan skriva i stället för "är bort från":

  • När vi skär ner på annat är det ansvarslöst att betala mer för centrumbiblioteket. Den summan dras bort från någonting annat i stället. (Inte: Den summan är bort från någonting annat)
  • ... som också påpekar att tiden de unga ägnar åt andra aktiviteter inte nödvändigtvis går ut över bokläsningen, men det ligger i alla fall nära till hands att se en koppling mellan dessa. (Inte: "är bort från läsning av böcker")
  • Hälften av papporna och en tredjedel av mammorna jobbar också regelbundet övertid, vilket minskar (eller: går ut över) tiden med familjen och ökar risken för konflikter och gräl inom familjen. (Inte: "vilket är bort från tiden med familjen")

 

Källa: Finlandssvensk ordbok

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.