Till och med, upp till, hela, så mycket som

Finskans jopa kan inte alltid översättas med till och med. När jopa står framför procenttal och mängder är det lämpligare att översätta det med upp till, hela, så mycket som, rentav eller så många som.

 

Skriv till exempel:

Besvärsprocessen kan ta upp till ett år i anspråk.
Inte: Besvärsprocessen kan till och med ta ett år i anspråk.

 

Det finns så många som 4 000 hemlösa i Helsingfors.
Inte: Det finns till och med 4 000 hemlösa i Helsingfors.

 

Avgifterna stiger med hela trettio procent.
Inte: Avgifterna stiger med till och med trettio procent.


Källa: Stora finsk-svenska ordboken

 

Uppdaterad 20.7.2021

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.