Anbudsinfordran eller anbudsförfarande

Undvik "anbudstävling" och "anbudstävlan" (tarjouspyyntö) utom i direkta hänvisningar till svensk lagtext i Finland.

 

Använd i första hand anbudsinfordran eller, om tydligheten kräver att anbudsinfordran förbehålls som motsvarighet till finskans tarjouspyyntö, det likaså gångbara anbudsförfarande.

 

Läs mera i Reuters ruta om användningen av ordet offert och tävling i de här sammanhangen.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.