Anbudsinfordran eller anbudsförfarande

Undvik "anbudstävling" och "anbudstävlan" (tarjouspyyntö) utom i direkta hänvisningar till svensk lagtext i Finland.

 

Använd i första hand anbudsinfordran eller, om tydligheten kräver att anbudsinfordran förbehålls som motsvarighet till finskans tarjouspyyntö, det likaså gångbara anbudsförfarande.

 

Läs mera i Reuters ruta om användningen av ordet offert och tävling i de här sammanhangen.