Knäckfråga

I finlandssvenskan förekommer ordet "tröskelfråga" som en direkt översättning från finskans kynnyskysymys. De allmänsvenska motsvarigheterna är till exempel knäckfråga, stötesten, problem, en svår fråga. I vissa sammanhang kan man tala om att ställa villkor.

Exempel:

 

  • Ett annat problem handlar oundvikligen om pengar.
  • Kärnkraften kan än en gång bli en stötesten för den borgerliga regeringen.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.