Knäckfråga

I finlandssvenskan förekommer ordet "tröskelfråga" som en direkt översättning från finskans kynnyskysymys.
De allmänsvenska motsvarigheterna är till exempel knäckfråga, stötesten, problem, en svår fråga. I vissa sammanhang kan man tala om att ställa villkor.

Exempel:
– Ett annat problem handlar oundvikligen om pengar.
– Kärnkraften kan än en gång bli en stötesten för den borgerliga regeringen.