Genitiv

Finskans genitiv är ofta svår att översätta.


Försök komma ihåg att den så kallade s-genitiven i svenskan i dag främst används i fraser som uttrycker ägande och tillhörighet (Pelles boll, landets främsta konstnär) eller i uttryck där man kan ana ett subjekt (någon eller något) bakom genitivkonstruktionen:

Exempel:

 

  • Nobelpristagaren Dario Fos föreläsning på universitetet (Dario Fo föreläser).
  • Och jag som just förberett mig för vårens ankomst (våren kommer).


När genitiven i finskan inte uttrycker något av detta ska man använda ett prepositionsuttryck i stället för s-genitiv:

 

  • Riksdagen röstade om förtroendet/sitt förtroende för regeringen. (Inte: Riksdagen röstade om "regeringens" förtroende).


Det är ju inte regeringens förtroende det handlar om utan riksdagens förtroende för regeringen. Håll alltså isär vem som ska hysa förtroende för vem när man i finskan skriver Eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta.

Finskans "keskustapuolueen tuki" avser det stöd partiet ger någon annan, inte det stöd partiet självt får av väljarna.

En utförlig diskussion om genitiven förs i Översättning och språkriktighet, 2003, av Mikael Reuter.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.