Haartmanska sjukhuset

Det heter Haartmanska sjukhuset (inte "Haartmans sjukhus"). Haartmanska sjukhuset inhyser den jourverksamhet som tidigare fanns på Maria sjukhus.

 

Notera att det går bra att ersätta det enbart finländska jourpoliklinik med akutmottagning i texter som berör jourverksamheten vid bland annat Haartmanska sjukhuset och våra hälsovårdscentraler.