Fatta eller ta beslut

Observera att man fattar beslut eller tar beslut på svenska. Översätt inte finskans tehdä päätös direkt till "göra beslut"!