Fatta eller ta beslut

Observera att man fattar beslut eller tar beslut på svenska. Översätt inte finskans tehdä päätös direkt till "göra beslut"!

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.