Vice ordförande i två ord

Följ gärna det allmänsvenska språkbruket och skriv vice ordförande i två ord. Ordet vice är här ett fristående oböjligt adjektiv med betydelsen biträdande, ställföreträdande. Ett hopskrivet "viceordförande" är troligtvis påverkat av motsvarande hopskrivna ord i finskan, varapuheenjohtaja.

Pluralformen av ordförande är densamma som i singular: Nej till tre vice ordförande.

Se också Reuters ruta Två vice ordförande.


Uppdaterad 30.9.2020

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.