Förebild för gemensamma värderingar

Det finska ordet arvojohtaja ska inte direktöversättas med "värdeledare".

Men det är knepigt att hitta ett entydigt ord på svenska som skulle motsvara det finska, eftersom finskans arvo kan stå både för värde och för värdering.

En omskrivning kommer i det här fallet närmast sanningen, exempelvis förebild för gemensamma värderingar. Eller moralisk ledareförgrundsgestalt, förgrundsfigur, frontfigur, vägvisare för värderingar landet vill signalera.

 
Även uttryck med värdegrund kan vara smidiga, exempelvis:

  • Men i det direkta personvalet tenderar personlighet och värdegrund också spela en stor roll.
  • Presidenten är ju ett slags maskot som ska representera hela folkets identitet och Finland utåt. Därför måste det vara en representativ person med rätt värdegrund alternativt rätta värderingar.
  • Finland behöver en president vars värderingar utgår från ökad rättvisa och jämlikhet i samhället. En president som anser att kulturen, bildningen och toleransen är viktiga källor till andlig utveckling och uppbyggnad av den nationella identiteten.
  • Hans värdegrund baserar sig på rättvisa och han värnar om en demokratisk samhällelig utveckling.
 
Uppdaterad 24.1.2018
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.