Timmer och stock är olika saker

Skillnaden mellan stock och timmer kan synas trivial och betydelselös men den är inte oväsentlig. Eftersom både stock och timmer dessutom motsvaras av tukki på finska ramlar man lätt i direktöversättningsfällan och skriver stock oberoende. Både "stockhus" och "stockstuga" finns upptagna som finlandismer i Finlandssvensk ordbok.

 

Stock (på finska tukki, på engelska log) är den kapade och kvistade del av en trädstam medan timmer (finskans tukki, engelskans timber) är stock avsedd för förädling genom mekanisk bearbetning, till exempel bilning, sågning, svarvning.

 

Vi ska alltså helst tala om och skriva timmerhus, timmerstuga, timmertransport, timmerflottare, timmerbil. Ett alternativ till timmerbil är virkesbil.

 

Exempel:

  • Att plocka ner ett timmerhus, flytta stockarna och bygga upp dem igen är ett komplicerat arbete och kräver en speciell känsla för det gamla.
  • En timmerbil körde i diket och välte på Åsbackavägen vid 7-tiden. Vägen har varit avstängd men är nu öppen för trafik.
  • Vid 18-tiden i går kväll spårade ett godståg med timmer ut vid Falköping.
  • Stugan är i timmer, korsat i knutarna, grundad på sten och hederligt rödmålad.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.