Verbet skilja

Skilja böjs antingen skilde, skilt, skils eller skiljde, skiljt, skiljs/skiljes.

Skilja står för att avlägsna eller föra bort från varandra, uppfatta olikheter och utgöra gräns. Vi talar om att skilja agnarna från vetet, att skilja på fantasi och verklighet och att den demilitariserade zonen skiljer de två staterna åt.

Skild står för åtskild, frånskild eller lösgjord från någon eller något. Det är tråkigt att vara skild från sina anhöriga, han är numera skild och det offentliga livet bör hållas skilt från det privata.

Skilda står för varierande, olika, diverse, skilda behov, skilda anspråk, skilda grupper.

Undvik att använda skild eller skilt för sig i betydelsen särskild, speciell, separat, egen: rum med egen ingång.

Se vidare Mikael Reuter: Skilda vägar

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.