Terrass, uteservering, altan, veranda

Ordet terrass har två betydelser i svenskan. Dels kan det betyda en plan avsats i ursprungligen sluttande eller ojämn terräng, dels ett plant tak, vanligen med skyddsräcke, som används på samma sätt som en balkong eller en altan, till exempel en takterrass eller en solterrass. 


En uteservering på trottoaren utanför en restaurang eller ett kafé är alltså inte någon terrass i ordets svenska bemärkelse, trots att finskan använder terassi i den betydelsen också. Stolarna och borden utanför stadens kaféer är en uteservering eller en trottoarservering.

 

Altanen är en konstruktion som byggs antingen på pelare eller på någon underliggande byggnadsdel, och som dessutom vanligen omgärdas av ett räcke. Altanen ligger i princip i höjd med (golvet i) husets första våning, gärna med en trappa ner till marknivån. En altan har inte tak. 

Verandan skiljer sig från altanen främst genom att den har tak. I övrigt ligger den i höjd med bottenvåningen, och har i allmänhet låga väggar snarare än räcken. Den kan vara öppen, men i motsats till en altan kan den också vara inglasad (glasveranda).

 

Uppdaterad 19.10.2020

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.