Lätt trafik och övergångsställe

Lätt trafik är detsamma som gles trafik med personbilar, det vill säga motsatsen till tung trafik. Använd helst inte lätt trafik i betydelsen gång- och cykeltrafik.

Det finska kevyen liikenteen väylä återges helst på svenska med gång- och cykelväg (inte "lättrafikled").

Notera också att vi inte talar om "skyddsväg" (suojatie), utan det heter övergångsställe på svenska.