Selvitys är inte alltid utredning

Översätt inte slentrianmässigt varje finsk selvitys med utredning på svenska. Oftast handlar det inte alls om en utredning utan det kan lika väl vara: redogörelse, förklaring, rapport, redovisning, studie, analys, intyg, dokumentation, verifikation, upplysningar, uppgifter.

 

Exempel:

  • Antaa selvitys viranomaisille – lämna upplysningar/uppgifter till myndigheten
  • Esittää selvitys jostakin – lämna en redogörelse för något, presentera eller lägga fram utredning om något, ibland visa eller dokumentera något (kvitton eller förklaring)
  • Selvitys varojen käytöstä – en redogörelse för hur medlen använts


Utredning
används i Sverige både om kommitteer med uppgift att utreda en viss fråga och om sådana kommitteers arbetsresultat - man kan tillsätta en utredning för att verkställa en utredning.


Källa: Svenskt lagspråk i Finland 2010

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.