Regeringskoalition, regeringsunderlag och regeringskollegor

Ordet "regeringsbas" är en direkt översättning av hallituspohja och förekommer främst i Finland.


Använd hellre till exempel:

  • regeringsunderlag
  • den blivande regeringskoalitionen, sammansättningen, konstellationen
  • de partier som ska bilda eller ingå i den nya regeringen.

 

Regeringsbas står för något helt annat. Som i den här texten ur DN:

Den islamiska talibanmilisen i Afghanistan uppger att den intagit en viktig regeringsbas, Spina Shega i provinsen Paktiya på gränsen mot Pakistan. 

Regeringskollegor

Använd inte ordet kumpan (på finska kumppani) i betydelsen kompanjon, kollega, kamrat, partner.
Tala alltså om regeringskollega och affärspartner, inte regeringskumpan och affärskumpan.


Kumpan används vanligtvis i nedsättande bemärkelse, om någon som är lite skum och suspekt: medbrottsling, supbroder.


Läs mer i språkrådet Kolleger, kompanjoner och kumpaner och Finlandssvensk ordbok.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.