Regeringskoalition, regeringsunderlag och regeringskollegor

Var försiktiga med ordet "regeringsbas". Det ordet är en (statistisk) finlandism och en direkt översättning av hallituspohja.

Använd hellre
regeringsunderlag
den blivande regeringskoalitionen/sammansättningen/konstellationen
de partier som ska bilda/ingå i den nya regeringen/koalitionen
eller andra formuleringar.

Regeringsbas står också för något helt annat. Som i den här texten ur DN:

Den islamiska talibanmilisen i Afghanistan uppgav på lördagen att den intagit en viktig regeringsbas, Spina Shega i provinsen Paktiya på gränsen mot Pakistan. 

Regeringskollegor

Använd inte ordet kumpan (fi.kumppani) i betydelsen kompanjon, kollega, kamrat, partner.
Tala alltså om regeringskollega och affärspartner, inte regeringskumpan och affärskumpan.


Kumpan används vanligtvis i nedsättande bemärkelse, om någon som är lite skum och suspekt: medbrottsling, supbroder.


Läs mer i språkrådet Kolleger, kompanjoner och kumpaner och Finlandssvensk ordbok.