Kolleger, kompanjoner och kumpaner

Använd inte ordet "kumpan" (på finska kumppani) i betydelsen kompanjon, kollega, kamrat, partner.
Tala alltså om regeringskollega och affärspartner, inte "regeringskumpan" och "affärskumpan".

Kumpan används vanligtvis i nedsättande bemärkelse, om någon som är lite skum och suspekt: medbrottsling, supbroder.