Upphandlad trafik

Ostoliikenne är upphandlad trafik, trafik som upphandlas, avtalad trafik eller i ledigare texter avtalstrafik, inte "köptrafik", "inköpt trafik" eller "inköpstrafik".

 

Velvoiteliikenne motsvaras av trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten eller någon lämplig omskrivning, inte "förpliktelsetrafik".

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.