Upphandlad trafik

Ostoliikenne är upphandlad trafik, trafik som upphandlas, avtalad trafik eller i ledigare texter avtalstrafik, inte "köptrafik", "inköpt trafik" eller "inköpstrafik".

 

Velvoiteliikenne motsvaras av trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten eller någon lämplig omskrivning, inte "förpliktelsetrafik".