Kan fabriker köras ner?

Undvik att använda "köra ned/ner" eller "nerkörning" för att uttrycka att en verksamhet läggs ner. Använd i stället uttryck som avsluta, avveckla, lägga ned/ner, stänga (av), stoppa, trappa ner, dra ner på.

 

Man kan köra ner händerna i fickorna, köra ner tältpinnar i marken, vara trött och nerkörd, men även om det är fullt möjligt att köra i gång en fabrik eller en verksamhet på svenska, så brukar man inte "köra ner" dem. Det skulle i så fall kunna uppfattas som att man kör fabriken eller verksamheten i botten. Här är det nog klart att det är finskans ajaa alas som gett upphov till en direkt översättning.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.