Utifrån och enligt

Använd utifrånenligtmed stöd avpå grundval av för finskans jonkin perusteella. Undvik uttrycket "på basen av". Också "på basis av" och "utgående från" är klart vanligare i finlandssvenskan än i sverigesvenskan och kan med fördel bytas ut mot utifrån eller enligt i bland annat medietexter.

 

Exempel:
– Utifrån de svar vi får in rapporterar vi om vägnätets tillstånd.
– Smällen kunde i värsta fall ha varit riktigt otäck, men enligt videon verkar pojken vara helskinnad. 
– Man kan inte dra några långtgående slutsatser utifrån det.

 

Källor: Finlandssvensk ordbokReuters ruta: På basen av?

Uppdaterad 20.8.2018