Utifrån och enligt

Använd utifrånenligtmed stöd avpå grundval av för finskans jonkin perusteella. Undvik uttrycket "på basen av". Också "på basis av" och "utgående från" är klart vanligare i finlandssvenskan än i sverigesvenskan och kan med fördel bytas ut mot utifrån eller enligt i bland annat medietexter.

 

Exempel:

  • Utifrån de svar vi får in rapporterar vi om vägnätets tillstånd.
  • Smällen kunde i värsta fall ha varit riktigt otäck, men enligt videon verkar pojken vara helskinnad. 
  • Man kan inte dra några långtgående slutsatser utifrån det.

 

Källor: Finlandssvensk ordbokReuters ruta: På basen av?

 

Uppdaterad 20.8.2018

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.