Bada och badstrand

"Simstrand" är en direktöversättning från finskan. Badstrand heter det, ju! Det är också viss skillnad på att bada och att simma; bada är att sänka sig i vatten för tvättning eller uppfriskning. I vanliga fall brukar man bada i en sjö men simma i en simhall.

Glöm inte badbyxorna och baddräkten!