God medicinsk praxis

Den svenska motsvarigheten till finskans käypä hoito är god medicinsk praxis (inte "gängse vård"). 

 

Käypä hoito är namnet på ett projekt som startade 2002 som ett samarbete mellan specialistläkarna och den finska läkarföreningen Duodecim. Syftet med projektet är att ta fram riktlinjer för god medicinsk praxis (käypä hoito -suositukset). 


Det missvisande "gängse vård" används visserligen på Duodecims svenska webbsidor men undvik det i nyhetstexter.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.