Surdeg, surdegsgrund

När man bakar surdegsbröd används en surdeg (på finska taikinajuurihapanjuuri) som grund. Använd hellre surdeg eller eventuellt surdegsgrund i stället för det direkt översatta "degrot" eller "surdegsrot".

 

Man kan exempelvis sätta en surdeg, starta en surdeg eller göra en surdeg.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.