Surdeg, surdegsgrund

När man bakar surdegsbröd används en surdeg (fi. taikinajuurihapanjuuri) som grund. Använd hellre surdeg eller eventuellt surdegsgrund i stället för det direkt översatta "degrot" eller "surdegsrot".

 

Man kan exempelvis sätta en surdeg, starta en surdeg eller göra en surdeg.