Så framåtsyftande

När står ensamt syftar det framåt, och det går bra att säga till exempel "slut på nyheterna – så vädret", med betydelsen så är det dags att gå över till vädret.

Men så kan inte användas ensamt för att syfta bakåt, utan vi måste säga exempelvis så sade NN, det var NN, vi hörde NN eller NN rapporterade från Berlin.

Översätt inte finskans näin Jorma Ollila med "så Jorma Ollila".

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.