Adjektivet skild

Adjektivet skild betyder dels frånskild, dels varierande, olika.

 

  • Lisa är skild från Kalle sedan många år.
  • Tal och skrift har skilda förutsättningar och skilda krav. 

 

I finlandssvenskan används skild ofta i betydelsen särskild, speciell eller separat, och vill man hålla sig till korrekt allmänsvenska är det i första hand de orden man bör ta till:
 
  • Du behöver en särskild nyckel för att låsa upp källaren.
  • Uthyres: rum med egen/separat ingång.
  • Tvillingarna Sedin – bättre var för sigRåden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.