Adjektivet skild

Adjektivet skild betyder dels frånskild, dels varierande, olika.

Lisa är skild från Kalle sedan många år.

Tal och skrift har skilda förutsättningar och skilda krav. 

 

I finlandssvenskan används skild ofta i betydelsen särskild, speciell eller separat, och vill man hålla sig till korrekt allmänsvenska är det i första hand de orden man bör ta till:

Du behöver en särskild nyckel för att låsa upp källaren.

Uthyres: rum med egen/separat ingång.

Tvillingarna Sedin – bättre var för sig