Mobbning, pennalism och trakasserier

Traditionellt kallar vi förnedrande kamratförtryck för pennalism (det som på finlandssvenska också brukar kallas "pimsning").

 

Ett modernare ord för att göra någon till hackkyckling och utsätta den personen för förföljelse är mobbning. Man kan också konstruera olika uttryck där orden trakasserier eller våld ingår. Trakasserier används ofta i samband med medvetet vållat sexuellt obehag, sexuella trakasserier.

 

Finlandismen "pimsning" bör undvikas i formella sammanhang som nyheter ooch liknande och ersättas med något av ovanstående uttryck, beroende på sammanhang.