Förverkliga

Förverkliga betyder göra verklighet av något som endast finns som utkast, tanke, fantasi och så vidare. Man kan alltså förverkliga en dröm, en plan, en ide, ett projekt, sig själv.

Däremot kan man inte förverkliga det som blir resultatet av en verksamhet (ett program, en fest, en väg, en kurs, ett hus, ett beslut). En bra tumregel är att hellre välja genomföra än "förverkliga" i osäkra fall. Andra alternativ är verkställa (beslut), bygga (ett hus), anlägga (en väg), ordna (en kurs).