Avvikande mening

Finskans eriävä mielipide (ibland vastalause) är avvikande mening, reservation på svenska.

Man kan låta anteckna avvikande mening (inte "avvikande åsikt") i ett protokoll. En riksdagsledamot som inte omfattar plenums beslut kan anmäla avvikande mening till protokollet.

Jättää eriävä mielipide = reservera sig.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.