Lov, semester och ledighet

Skolorna har lov: sommarlov, höstlov, jullov, sportlov, påsklov. Ferier kan också komma i fråga även om ordet inte är särskilt vanligt.

 

De förvärvsarbetandes lagstadgade ledighet kallas semester. Tala inte om "årssemester", "studiesemester" eller "föräldrasemester". Man har, tar (ut) eller är semester. Undvik uttrycket "hålla semester". 

 

Ledighet används om studieledighet, föräldra- eller barnledighet och sjukledighet. Det går också bra att tala om att man är studieledig, moderskaps- eller barnledig, sjukledig eller sjukskriven, tjänstledig, vårdledig. Undvik att tala om att vara "på mammaledighet" eller "moderskapsledighet".

 

Soldaterna beviljas permission.

 

På finska återges lov, semester och ledighet ofta bara med loma.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.