I slutskedet

Uttrycket “på slutrakan” är en direktöversättning av finskans loppusuoralla, och “på målrakan” förekommer också oftare i finlandssvenskt språkbruk än i sverigesvenskt.


Använd hellre något av de allmänsvenska uttrycken:

  • inne i eller på slutspurten
  • i slutskedet
  • i slutfasen
  • på upploppet
  • på sluttampen
  • på slutsträckan
  • närmar sig målet
  • nästan i mål

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.