Fungera, verka

Fungera står för att arbeta tillfredsställande för sitt ändamål.

 

  • Det nya systemet fungerar klanderfritt.
  • Nu fick jag motorn att fungera.

 

Fungera används också för att uttrycka att någon tillfälligt fullgör en funktion.

 

  • Barnskötaren fungerade som barnträdgårdslärare under sommaren. 
  • Den här gången fungerade han som mötesordförande.


I informella sammanhang går det bra att använda den vardagliga kortformen funka.

Verka innebär att fortlöpande inrikta sina krafter på visst resultat eller för utövande av viss funktion. Undvik att tala om att någon "fungerar" som vd sedan tjugo år tillbaka eller att teatergruppen "fungerar" sedan länge i den tomma fabrikslokalen. Säg i stället att han eller hon är vd och att teatergruppen verkar eller spelar i fabrikslokalen.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.