Huvudman

Huvudman (för något) är det gängse uttrycket för en organisation, kommun eller annan myndighet som juridiskt och ekonomiskt ansvarar för olika verksamheter, exempelvis skolor, sjukhus, anläggningar etc.


Använd inte översättningslånet "upprätthållare" eller verbet "upprätthålla" (från finskans ylläpitäjä, ylläpitää) när ni avser detta. På svenska har verbet upprätthålla enligt Svensk ordbok betydelsen "bevara på samma (höga) nivå med avseende på (viss kvalitet hos) abstrakt företeelse".

 

I mindre formella sammanhang kan man uttrycka sig på annat sätt. En organisation kan till exempel driva en campingplats och svara för en idrottsanläggning.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.