Framför

Föredra något framför något annat – hellre än det finlandssvenska "framom". 

Prepositioner på -om är föråldrade i allmänsvenskt språkbruk. 

Uppdaterad 17.6.2019