Gång- och cykeltrafik

Använd inte "lätt trafik" (på finska kevyt liikenne) i betydelsen gång-, cykel- och mopedtrafik.
Lätt trafik är detsamma som gles trafik med huvudsakligen personbilar. Motsatsen är tung trafik.

Den allmänsvenska motsvarigheten till finskans kevyen liikenteen väylä är gång-, cykel- och mopedväg.
Uttrycken kan förkortas med gcm-trafik och gcm-väg men bör då förklaras första gången de används. Undvik att använda "lättrafikled" som är en direktöversättning.

Skriv: Arbetet med att asfaltera gång-, cykel- och mopedvägen är i full gång. (Inte "lättrafikleden").

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.