Gång- och cykeltrafik

Använd inte "lätt trafik" (fi. kevyt liikenne) i betydelsen gång-, cykel- och mopedtrafik.
Lätt trafik är detsamma som gles trafik med huvudsakligen personbilar. Motsatsen är tung trafik.

Den allmänsvenska motsvarigheten till finskans kevyen liikenteen väylä är gång-, cykel- och mopedväg.
Uttrycken kan förkortas med gcm-trafik och gcm-väg men bör då förklaras första gången de används. Undvik att använda "lättrafikled" som är en direktöversättning.

Skriv: Arbetet med att asfaltera gång-, cykel- och mopedvägen är i full gång. (Inte "lättrafikleden").