Skyskrapa, höghus och låghus

Fortumskrapan i Esbo, som ska göras om från kontorshus till bostadshus, är en skyskrapa och inget tornhus. Ett tornhus ska vi inte använda om vi inte talar om ett hus med ett eller flera torn. Tala alltså hellre om skyskrapa eller skrapa. En skyskrapa är en mycket hög byggnad med en relativt liten basyta.

 

Ett torn är en hög och smal byggnad eller byggnadsdel med någon funktion som har naturligt samband med höjden. Torn används vanligen inte om fristående byggnad för boende.

 

  • Ett flervåningshus är ett större bostadshus i mer än två våningar.
  • Ett höghus är ett hus med minst fem våningar.
  • Ett låghus är ett hus med högst tre våningar.
  • Ett punkthus är ett fristående flerbostadshus med flera våningar över mark och med ett, vanligen centralt beläget, trapphus.

 

"Våningshus" är ett oprecist uttryck för finskans kerrostalo. Använd i stället flervåningshus eller höghus.

Om man vet hur många våningar huset har kan man tala om trevåningshus, tolvvåningshus, trettiovåningshus och så vidare. Ibland räcker det kort och gott med hus.

 

Källor: Svensk ordbok, Nationalencyklopedin, Finlandssvensk ordbok

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.