Följande

Följande kan stå både framför och efter ett substantiv, följande utgångspunkter eller utgångspunkterna är följande.

Vidare lägger vi ofta till kolon och en lista av något slag efter följande. De tog med sig följande: gummistövlar, tröjor, handdukar och anteckningsblock, priset gavs till följande personer: NN, MM, CC och DD.

Använd inte följande i betydelsen nästa: Jag stiger av vid nästa hållplats, nästa gång träffas vi på måndag och nästa match spelas i Karis.