Följande

Följande kan stå både framför och efter ett substantiv, följande utgångspunkter eller utgångspunkterna är följande.

Vidare lägger vi ofta till kolon och en lista av något slag efter följande.

  • De tog med sig följande: gummistövlar, tröjor, handdukar och anteckningsblock.
  • Priset gavs till följande personer: NN, MM, CC och DD.


Använd inte följande i betydelsen nästa:

  • Jag stiger av vid nästa hållplats.
  • Nästa gång träffas vi på måndag och nästa match spelas i Karis.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.