På ett eller annat sätt

I medietexter och i radio och tv använder vi de allmänsvenska uttrycken av en eller annan orsak och på ett eller annat sätt.

 

Undvik finlandismerna "av orsak eller annan" (syystä tai toisesta) eller "på sätt eller annat" (tavalla tai toisella) i medierna.

 

Källa: Finlandssvensk ordbok och Reuters ruta I en eller annan form