Remont

Remont hör nog till de bäst kända finlandismerna, och många känner också till vad remont är enligt ordboken: varmblodig, ej färdigdresserad unghäst. Det finns också ett verb remontera som betyder att blomma om efter den normala blomningstiden.

När vi avser insatser för att förbättra en byggnad ska vi därför undvika ordet remont och i stället tala om renovering, ombyggnad, reparationer eller restaurering.