Uppmärksamma eller fästa uppmärksamhet vid

Finskans kiinnittää (jonkun) huomiota johonkin kan givetvis användas på samma sätt som fästa uppmärksamhet vid eller uppmärksamma någon på något.

Men då du egentligen avser att någon ska fästa vikt vid eller ägna uppmärksamhet åt något, det vill säga att den handlande ägnar sin egen uppmärksamhet åt något eller ser till att något beaktas, ska du inte säga fästa uppmärksamhet på eller vid.

 

Exempel:

  • Stadens ledning bör värna om att personalen mår bra och orkar i sitt arbete. Ledningen bör därför "fästa uppmärksamhet vid" de ökande frånvarodagarna.

   Skriv hellre: Ledningen bör därför lägga märke till de ökande frånvarodagarna.

  • När tillväxten avtar är det ännu viktigare att "fästa uppmärksamhet vid" kostnaderna.

   Skriv hellre: När tillväxten avtar är det ännu viktigare att se över kostnaderna.

 

  • Vid framtida budgetbehandlingar bör man "fästa uppmärksamhet vid" inkomsterna från anslutningsavgifterna.

   Skriv hellre: Vid framtida budgetbehandlingar bör man ägna uppmärksamhet åt/fästa vikt vid inkomsterna från anslutningsavgifterna.

 

  • Byggnadsnämnden ska "fästa uppmärksamhet" vid att byggnadsritningarna lämpar sig för miljön.

   Skriv hellre: Byggnadsnämnden ska kontrollera att byggnadsritningarna lämpar sig för miljön.

 

I inget av de ovannämnda exemplen handlar det alltså om att man ska fästa (andras) uppmärksamhet vid något!

Användbara alternativ, beroende på sammanhang, är bland annat de här uttrycken:
beakta, ta i beaktande, räkna med, observera, ha under observation, ta hänsyn till, iaktta, observera, ge akt på, ha under observation, fästa sig vid något, fästa avseende vid, notera, ta notis om

 

Källa: Reuters ruta: Fästa uppmärksamhet

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.