Farlig situation, risksituation, fara, kris

Finskans vaaratilanne översätts alltför ofta slentrianmässigt med ordet "farosituation". Farosituation kan betraktas som en statistisk finlandism, det vill säga ett språkligt drag som förekommer i standardsvenskan men är mycket mindre frekvent än i finlandssvenskan.

 

Ersätt gärna ordet farosituation med andra ord och uttryck som passar in i sammanhanget, till exempel farlig situation, risksituation, riskfylld situation, fara, kris, hotfull situation eller tillbud.