Protestlista

Undvik finlandismen "adress" om du avser en lista med namnunderskrifter. Använd i stället det allmänt svenska ordet protestlista.

 

Ordet adress kan användas i en kollektiv lyckönskningsskrivelse, till exempel till någon jubilerande eller nyutnämnd person: hyllningsadress. Adress kan också användas i betydelsen formell skrivelse som innehåller en vädjan eller dylikt: massadress.

 

Källa: Reuters ruta, Svensk ordbok

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.