Protestlista

Undvik finlandismen "adress" om du avser en lista med namnunderskrifter. Använd i stället det allmänt svenska ordet protestlista.

 

Ordet adress kan användas i en kollektiv lyckönskningsskrivelse, till exempel till någon jubilerande eller nyutnämnd person: hyllningsadress. Adress kan också användas i betydelsen formell skrivelse som innehåller en vädjan eller dylikt: massadress.

 

Källa: Mikael Reuter, Svensk ordbok