Förman, chef

Förman (esimies) bör inte användas för att beteckna chef. Med förman avser man en arbetsledare som leder arbetet på en lägre nivå till exempel i fabriker. Förman är alltså närmast en synonym till arbetsledare eller instruktör. Uttrycket används också bland annat i militära sammanhang.

En chef är däremot en person med (högsta) ledande funktion och i sista hand avgörande bestämmanderätt över någon verksamhet.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.