Förman, chef

Förman (fi. esimies) bör inte användas för att beteckna chef. Med förman avser man en arbetsledare som leder arbetet på en lägre nivå till exempel i fabriker. Förman är alltså närmast en synonym till arbetsledare eller instruktör. Uttrycket används också bland annat i militära sammanhang.

En chef är däremot en person med (högsta) ledande funktion och i sista hand avgörande bestämmanderätt över någon verksamhet