Bör är inte detsamma som ska

Det finns en skillnad mellan bör och ska som kanske inte alltid står helt klar för alla språkbrukare i det finlandssvenska språkområdet.

 

Ska innebär en bindande bestämmelse (som till exempel i budordet "Du skall inte dräpa") medan bör är svagare och enbart avser en kraftig rekommendation (det vill säga ska om möjligt: Många amerikaner anser att dödsstraffet bör avskaffas).

 

I finlandssvenskan används bör ibland felaktigt i den kraftigare betydelsen, exempelvis då det står i bussar att passagerarna "bör ha giltig biljett" – vilket på standardsvenska alltså innebär att man inte nödvändigtvis måste ha någon biljett.

 

Vi kan gott vara uppmärksamma på den här skillnaden i styrka mellan bör och ska och använda ska i sådana fall där det är fråga om ett absolut påbud.

Uppdaterad 12.8.2019

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.