Korta jobb

Det finska uttrycket pätkätyö kan översättas på flera sätt i svenskan: visstidsarbete, visstidsjobb, korttidsjobb, korttidsarbete, korttidsanställning, tillfälligt arbete, korta jobb, vikariat.


Undvik däremot att använda "snuttarbete" eller "snuttjobb".


Det finns ingen anledning att använda en direkt översättning från finskan som bara förstås i delar av det svenska språkområdet.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.