Korta jobb

Det finska uttrycket pätkätyö kan översättas på flera sätt i svenskan: visstidsarbete, visstidsjobb, korttidsjobb, korttidsarbete, korttidsanställning, tillfälligt arbete, korta jobb, vikariat.


Undvik däremot att använda "snuttarbete" eller "snuttjobb".


Det finns ingen anledning att använda en direkt översättning från finskan som bara förstås i delar av det svenska språkområdet.