Expert eller specialist

Tala om specialist, expert eller sakkunnig för finskans asiantuntija. Säg inte "sakvetare" eller "sakkännare".