Om ordet gatupatrull

I finskan används ordet katupartio (ordagrant översatt gatupatrull) för de mer eller mindre radikala gupper som tagit på sig rollen som "rättsskipare" och börjat patrullera gatorna på vissa orter i Finland.

 

Det korrekta ordet i svenskan för den här verksamheten är medborgargarde. Att kalla dessa grupper för "gatupatruller" ger sken av en verksamhet legitimerad av samhället med uppgift att skydda medborgarna och se till att lugn råder på stadens gator och torg – en uppgift som tillkommer polisen.

 

De medborgargarden det gäller består av män eller kvinnor som bildar en frivillig vaktstyrka med självpåtagna polisiära uppgifter. I grunden ligger ofta ett hat mot i synnerhet invandrare och asylsökande som tar sig uttryck i godtyckligt och rasistiskt motiverat våld. Det är inte detsamma som att skipa rätt.

 

Det är ändå det som eufemismen "gatupatrull" för tankarna till, och det är därför det är viktigt att vi använder det rätta begreppet, det vill säga medborgargarde.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.