Avstå, stå över, hoppa över

Finskans jättää väliin ska inte översättas direkt till svenska. Korrekta motsvarigheter är stå över, hoppa över eller avstå (inte "lämna emellan").