Avstå, stå över, hoppa över

Finskans jättää väliin ska inte översättas direkt till svenska. Korrekta motsvarigheter är stå över, hoppa över eller avstå (inte "lämna emellan").

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.